Zprávy z radnice

Dnes je Čtvrtek 22. 10. 2020 | Městský úřad Olešnice informuje..

Druhý povodňový stupeň na Hodonínce

Několikadenní vydatné deště rozvodnily řadů toků. Mezi nimi i Hodonínku, na které byl několik dní vyhlášený některý povodňový stupeň. Při vyhlášení druhého stupně hladina přesáhla 70 cm výšky na... celý článek

Říj12020

Investiční akce: Základní škola moderně a komplexně II.

Informace o realizaci projektu Základní škola moderně a komplexně II. byla již v Olešnickém zpravodaji dříve podána. Nyní po ukončení všech prací a dodání nábytku,... celý článek

Říj12020

Úklid prostranství za katolickým hřbitovem

Zaměstnanci města v průběhu měsíce srpna a září provedli úklid prostoru za katolickým hřbitovem u kontejneru, který spočíval v odstranění hlíny z výkopů náhrobků a... celý článek

Říj12020

Ohlédnutí za tím, co přineslo letošní léto

Prázdninové měsíce byly ve znamení uvolnění různých epidemiologických omezení, a proto příležitostí ke konání kulturních akcí ve venkovních prostorách zahrady kulturního... celý článek

Říj12020

Úklid okolí silnic

Nejenom pracovníci města, ale i dobrovolníci v průběhu měsíce září uklízeli. Spolek (na)Moll uspořádal již poněkolikáté ve spolupráci s městem úklid v okolí silnic v... celý článek

Říj12020

Září ve znamení výjezdů hasičů

Více než kdy jindy byli povoláváni naši hasiči k výjezdům k různým zásahům. Jistě s obdivem mohli olešničtí občané sledovat rychlost výjezdu techniky jen několik minut... celý článek

Stránky