Zprávy z radnice

Dnes je Čtvrtek 19. 9. 2019 | Městský úřad Olešnice informuje..

Pozvánka na Svatováclavský jarmark 28.9.2019

Vážení spoluobčané, dovolte mi tímto pozvat Vás jménem zastupitelstva města na tradiční historický Svatováclavský jarmark. Jarmark se uskuteční tradičně 28. září v době od 13,00 do 18,00 hod. na... celý článek

Črv312019

Hydrogeologický průzkum

Jak již byli čtenáři Zpravodaje informováni, je v procesu realizace hydrogeologický průzkum dvou lokalit k možnému posílení vodních zdrojů města. Po schválení žádosti o... celý článek

Črv312019

Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice

Město Olešnice bude v období červen 2019 – září 2020 realizovat projekt, jehož hlavním cílem bude optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím... celý článek

Črv312019

Pozvání na přednášku - Jan Mühlfeit

Město Boskovice ve spolupráci s MAS Boskovicko PLUS, z. s a KZMB Boskovice srdečně zvou na přednášku Jana Mühlfeita, Odemykání lidského potenciálu. Termín: středa 18.... celý článek

Črv262019

Zastavovací studie v lokalitě Piskačův sad

Když zastupitelstvo města v roce 1998 zakoupilo louku v místě bývalého Piskačova sadu a zbývající pozemky v této lokalitě pak od majitele v roce 2006, uvažovalo se zde o... celý článek

Črv262019

Investiční akce - Proč loga poskytovatelů dotací

V článcích Olešnického zpravodaje se z pověření rady města pokouším informovat o aktuálním dění, převážně pak v oblasti realizovaných investic a projektů. Jedná se o... celý článek

Stránky