Zprávy z radnice

Dnes je Neděle 25. 10. 2020 | Městský úřad Olešnice informuje..

Druhý povodňový stupeň na Hodonínce

Několikadenní vydatné deště rozvodnily řadů toků. Mezi nimi i Hodonínku, na které byl několik dní vyhlášený některý povodňový stupeň. Při vyhlášení druhého stupně hladina přesáhla 70 cm výšky na... celý článek

Srp312020

Ohlédnutí za příměstským táborem

V červenci a srpnu proběhlo několik týdenních turnusů příměstského tábora organizovaného v červenci pro žáky ZŠ a v srpnu pro děti MŠ. Zakončen tak byl projekt podpořený... celý článek

Srp312020

Příměstský tábor v Hastrmánku

Na přelomu července a srpna se v Olešnici uskutečnil příměstský tábor v MC Hastrmánku. Letos děti vstoupily do detektivní akademie, kde jsme se měli učit práci detektivů... celý článek

Srp312020

KULTURA - Zastavení nad letošní poutí

Nedělní ráno procházím zatím ztichlým a chladným sálem kulturního domu. Venku na pouti hřmotí chvilkové potěšení dětí a dorostlých vracejících se zpět do dětství. V... celý článek

Srp312020

Václavský historický jarmark - AKCE ZRUŠENA !!!

Václavský jarmark ZRUŠEN !!! Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných... celý článek

Črv312020

PROČ PROBĚHLA ANALÝZA NAŠICH ODPADŮ A CO JSME Z NÍ ZJISTILI?

Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání s odpady a omezování skládkování město hledá cesty, jak předejít zvyšování nákladů a s nimi... celý článek

Stránky