Dub192017

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Již 3. května 2017!!! Podrobnosti v příloze. celý článek

Dub112017

Nabídka zaměstnání - ekonom (ekonomka) v Základní škole a mateřské škole města Olešnice

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace, Hliníky 108, 679 74 Olešnice přijme zaměstnance na pozici ekonoma – ekonomky s touto náplní práce... celý článek

Bře292017

Sbírka použitého ošacení ve prospěch Diakonie Broumov

proběhne v Olešnici do soboty 22. dubna vždy v provozní době sběrného dvoru (středa 15:00 - 147:00 hod., sobota 9:00 - 12:00 hod.)  Letní a zimní oblečení (dámské,... celý článek

Bře292017

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovodní síti města

Vodohospodářská laboratoř Boskovice odebrala dne 6. 3. 2017 ze studny S1 hladina - vzorky pitné vody: CHSK manganistanem mg/l 0,7 Železo mg/l 0,05 Amonné ionty mg/l... celý článek

Bře292017

Výzva ke spolupráci na přípravě nové knihy

Po úspěšném vydání dvou nových knih s regionální tématikou v loňském roce je připravována pro vydání kniha o olešnické škole, kterou absolvovaly tisíce absolventů... celý článek

Bře292017

Zahájení investičních akcí roku 2017

Přípravou pro zahájení stavby kanalizace na ulici Rovečínská bylo využití doby vegetačního klidu ke smýcení dřevin v „Halasově náhonu“, kudy povede trasa kanalizace.... celý článek

Bře292017

Malé ohlédnutí za dětským karnevalem

Karnevalové odpoledne bylo zahájeno předtančením děvčátek školního věku pod vedením p. uč. Ošlejškové a děvčátek předškolního věku pod vedením p. uč. Bartošové. Obě... celý článek

Bře292017

Různé - to, co se pod jiný nadpis nehodí

Poděkování: Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem, kteří se přišli 11. března 2017 naposledy rozloučit s naší maminkou paní Růženou Maršálovou. Manželé Nykodýmovi.... celý článek

Bře292017

Velikonoční hrkání ve Křtěnově

Pomalu se blíží Velikonoční Svatý týden a s ním mnoho tradičních lidových zvyků. Patří k nim také hrkání, které se ve Křtěnově udržuje dodnes. Velikonoce jsou svátky... celý článek

Bře292017

Společenská kronika

Jubilantům přejeme jen to dobré!!! Věra Fojtová - 87 let, Pavel Kuda - 70 let, Květa Cupalová - 89 let, Jiří Bareš - 70 let, Marie Broklová - 92 let. Zlatá svatba - 50.... celý článek

Stránky

Modrotisk