Srp32022

Léto turistické

Přestože Olešnice rozhodně nepatří k místům významnějších kulturních či přírodních památek, není úplně na okraji zájmu turistů. Podílí se na tom existence Olešnického... celý článek

Srp32022

Základní technická vybavenost pro lokalitu Piskačův sad

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla 25. července podepsána smlouva o dílo s dodavatelem základní technické infrastruktury (ZTI) v lokalitě Piskačův sad. V... celý článek

Srp32022

Opravy kulturního domu

Jak byli již čtenáři informováni, v červenci byly zahájeny práce na další etapě oprav a rekonstrukcí kulturního domu – sokolovny. Tentokrát se jedná o pokračování výměny... celý článek

Srp32022

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 28. června

A/ Zastupitelstvo města schválilo: Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. Účetní závěrku města... celý článek

Srp32022

Revize knižního fondu

V týdnu od 13. června proběhla v naší knihovně revize knihovního fondu. A co si pod tím lze představit? Slovy knihovního zákona asi toto: Provozovatel knihovny musí vést... celý článek

Srp32022

Olešničtí lékaři informují

Olešničtí lékaři žádají pacienty s respiračními příznaky - kašel, rýma, bolest v krku - aby si před kontaktováním lékaře udělali doma covid antigenní test. celý článek

Črv282022

Olešnická pouť

Pouťový víkend nás čeká od 5.  do 7. srpna. Těšit se můžete na tradiční výstavu obrazů tentokrát netradičně v Orlovně, jejíž vernisáž v pátek 5. 8. od... celý článek

Črv42022

Investiční akce - opravy střech

Střecha provozní budovy koupaliště Firma MK Izolstav Crhov dokončila opravy střechy provozní budovy koupaliště ještě před plánovaným dokončením akce a umožnila tak i... celý článek

Črv42022

Výstavba inženýrských sítí Piskačův sad

Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání také schválilo dodavatele stavebních prací ZTI Piskačův sad. který vzešel z výběrového řízení. Je jím KORA-VODOSTAVING s.r.o.,... celý článek

Črv42022

Pokrok v bytové výstavbě a její přípravě

Výstavba dvou podkrovních bytů Město Olešnice zveřejnilo záměr prodeje dvou podkrovních bytů 2+kk ve výstavbě v bytovém domě Skalky. Byty staví firma EKOTERM a budou... celý článek

Stránky