Zář72022

Silnice kraje v opravách

Na počátku jara se starosta města obrátil dopisem na správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje s upozorněním na nevyhovující stav povrchu vozovek v majetku... celý článek

Zář72022

Rozloučení s ředitelem školy

V pátek 19.8.2022 zemřel náhle ve věku 58 let pan Mgr. Vladimír Hél, dlouholetý ředitel Základní školy a mateřské školy města Olešnice. Tuto funkci zastával od roku 1992... celý článek

Zář72022

Prázdninové tvoření s dětmi z Ukrajiny

Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Moraviaflor, panu Milanu Synkovi a paní Heleně Synkové za uspořádání dvou tvořivých dílniček pro ukrajinské děti. Po pozitivních... celý článek

Zář72022

Letošní komunální volby pro volební období 2022 – 2026 se konají 23. a 24. září

V těchto volbách budou olešničtí voliči vybírat ze čtyř kandidátek sdružení nezávislých kandidátů a kandidátky KDU-ČSL. Tedy celkem pět volebních stran. Všechny... celý článek

Zář72022

Rekonstrukce kulturního domu

Práce na výměně střešní krytiny a zateplení půdních prostor jsou na prahu měsíce září v závěrečné etapě. S ohledem na možnosti dodavatele se do měsíce září posunuly... celý článek

Zář72022

Ukrajinští uprchlíci v Olešnici

Před půl rokem dorazili do Olešnice ukrajinští uprchlíci v naprosté většině z oblastí přímo postižených válkou na Ukrajině, nebo z území, které je okupováno. Byli... celý článek

Srp32022

Léto turistické

Přestože Olešnice rozhodně nepatří k místům významnějších kulturních či přírodních památek, není úplně na okraji zájmu turistů. Podílí se na tom existence Olešnického... celý článek

Srp32022

Opravy kulturního domu

Jak byli již čtenáři informováni, v červenci byly zahájeny práce na další etapě oprav a rekonstrukcí kulturního domu – sokolovny. Tentokrát se jedná o pokračování výměny... celý článek

Srp32022

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Olešnice ze dne 28. června

A/ Zastupitelstvo města schválilo: Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. Účetní závěrku města... celý článek

Srp32022

Revize knižního fondu

V týdnu od 13. června proběhla v naší knihovně revize knihovního fondu. A co si pod tím lze představit? Slovy knihovního zákona asi toto: Provozovatel knihovny musí vést... celý článek

Stránky