Kvě42022

Velikonoce s Motýlky

„Poslouchejte děti, pohádka k vám letí. O čem bude, kdo to ví? Obrázek vám napoví. Potkáte v ní zajíčka, který nosí vajíčka.“ Těmito slovy začínala 12. 4. beseda s... celý článek

Kvě42022

Základní škola a mateřská škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠNICE ÚSPĚŠNÁ  Není lepšího srovnání úrovně různých škol stejného typu, než výsledky přijímacích zkoušek absolventů a účast na soutěžích, kterých se... celý článek

Kvě42022

Ohlédnutí za divadelním představením

Občané Města Olešnice děkují všem, co se zúčastnili divadelního představení Ať žijí Husité hraného Bysterským divadelním ochotnickým souborem a koncertu cimbálové muziky... celý článek

Kvě42022

Sportovní pozvánky

8. května se uskuteční 7. ročník závodů TFA. Závod startuje prezencí od 9 hodin u hasičárny, start prvního závodníka je plánován v 10 hodin, ženy pak cca od půl jedné.... celý článek

Kvě42022

Aktivity VÚ a SŠ, Ukliďme Česko a Den Země

Náš první sběr pohozených odpadků proběhl ještě na konci března v příkopech směrem na Křtěnov, ten druhý "aprílový" již v Olešnici, v příkopech u cestiček kolem potoku... celý článek

Kvě42022

Opravy komunikací

Jako každoročně se na prahu jara provádí údržba povrchu místních komunikací po zimních měsících. Realizována je plošně metodou stříkané emulze se štěrkem a následným... celý článek

Kvě22022

Promítání v kině

KINO Olešnice Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás dovolují opět pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.  Vyšehrad: Fylm   Pátek 13. května ve 20.00... celý článek

Bře312022

Zápis dětí do ZŠ a MŠ

Informace o zápisu do 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 1300 do 1500 hod. v budově základní školy (... celý článek

Bře312022

Divadelní představení

Občané Města Olešnice Vás srdečně zvou na originální divadelní komedii autorky Kateřiny Pokorné, kterou v sobotu 23.4.2022 od 19h sehraje v sále kulturního domu v... celý článek

Bře312022

Váleční uprchlíci v Olešnici

Válka na Ukrajině vyhnala ze svých domovů více než 10 milionů Ukrajinců ve válečných oblastech severu, východu i jihu Ukrajiny. Mnoho z nich našlo pobyt v západní části... celý článek

Stránky