Čer92023

Městské slavnosti

V sobotu 17. 6. 2023 od 15:00 pořádá město Olešnice ve spolupráci s místními spolky a firmami na zahradě kulturního domu Městské slavnosti. Těšit se můžete na bohatý... celý článek

Čer92023

Údržba hřiště u školy

V měsíci únoru rada města objednala údržbu a regeneraci povrchu dvou hřišť s umělým povrchem. V květnu pak firma Umělky s.r.o. tyto práce provedla. Na hřišti u školy... celý článek

Čer92023

Rekonstrukce interiéru a baru KD

V měsíci květnu firma Nakostav, s.r.o. zahájila práce na rekonstrukci interiéru kulturního domu v Olešnici (veřejná zakázka Oprava kulturního domu v Olešnici II). Cena... celý článek

Čer92023

Opravy kanálů

V měsíci květnu rada města objednala u firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. opravu a výměnu propadlých dešťových vpustí a propadlých kanálových šachet. Pilotně se jedná o dešťové... celý článek

Čer92023

Grantový systém

Rada města v měsíci květnu vyhodnotila žádosti spolků o příspěvky z grantového systému města. V tomto grantovém systému má město vyčleněno 500 tis. Kč na podporu... celý článek

Čer92023

Stravování žáků základní školy a dětí mateřské školy od září 2023

Dne 31. 8. 2023 končí smlouva mezi městem Olešnice a firmou Primirest s.r.o. (dříve Scolarest s.r.o.) zajištění stravování v základní a mateřské škole. Tato smlouva byla... celý článek

Čer92023

Piskačův sad

Město Olešnice zahájilo druhou etapu prodeje pozemků v lokalitě Piskačův sad. V rámci této etapy bude město inzerovat pozemky také přes realitní weby. Prvním webem, kde... celý článek

Čer92023

Dětský den

V neděli 28. května uspořádalo vedení města spolu s místními spolky dětský den. Program byl vskutku bohatý. Hudební vystoupení kapely Andromeda složené ze žáků olešnické... celý článek

Čer92023

Výročí první písemné zmínky o Olešnici – III.

Deset let po třicetileté válce (1658), kdy nebyl zrovna přívětivým majitelem Olešnice Ferdinand Leopold hrabě z Náchodu, došlo ke sporu s farářem Voscíniusem o Kněževes... celý článek

Čer92023

Květen v knihovně

Autorské čtení PaedDr. Zdenka Peši z knížky Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky navazovalo na projekt Voda a vodníci, do kterého se zapojili čtvťáci. A co jiného by... celý článek

Stránky