Srp312020

KULTURA - Zastavení nad letošní poutí

Nedělní ráno procházím zatím ztichlým a chladným sálem kulturního domu. Venku na pouti hřmotí chvilkové potěšení dětí a dorostlých vracejících se zpět do dětství. V... celý článek

Srp312020

Václavský historický jarmark - AKCE ZRUŠENA !!!

Václavský jarmark ZRUŠEN !!! Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných... celý článek

Srp312020

Investiční akce

Základní škola moderně a komplexně 2 V rámci realizace projektu „Základní škola moderně a komplexně 2“ byly dokončeny stavební práce, dodávky nábytku a pomůcek a také... celý článek

Srp312020

Oznámení z knihovny

Jak jistě všichni víte, ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo povinné nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách (tedy i knihovně) od 1. září a hned druhý den vše... celý článek

Srp312020

ŠKOLSTVÍ - Organizace provozu ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19

Žáci vstupují do budovy pouze hlavním vchodem. U hlavního vchodu je umístěna dezinfekce – žáci ihned po vstupu použijí. Rodiče do budovy nevstupují – výjimkou může být... celý článek

Srp312020

Ohlédnutí za příměstským táborem

V červenci a srpnu proběhlo několik týdenních turnusů příměstského tábora organizovaného v červenci pro žáky ZŠ a v srpnu pro děti MŠ. Zakončen tak byl projekt podpořený... celý článek

Srp312020

Příměstský tábor v Hastrmánku

Na přelomu července a srpna se v Olešnici uskutečnil příměstský tábor v MC Hastrmánku. Letos děti vstoupily do detektivní akademie, kde jsme se měli učit práci detektivů... celý článek

Črv312020

PROČ PROBĚHLA ANALÝZA NAŠICH ODPADŮ A CO JSME Z NÍ ZJISTILI?

Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání s odpady a omezování skládkování město hledá cesty, jak předejít zvyšování nákladů a s nimi... celý článek

Črv312020

Provoz zemědělské techniky

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili výsledky měření průjezdu a rychlosti vozidel na průtahu městem silnice II/362. Mezitím došlo ke dvěma dopravním nehodám, z... celý článek

Črv312020

Parkoviště u lékařského střediska

Požadavek vlastníka k zachování okrasné zeleně pod parkovištěm u lékařského střediska v době realizace projektu „Průtah II/362 Olešnice“ podpořeného některými... celý článek

Stránky