Říj152004

Různá oznámení

Komunální odpad bude vyvážen každé úterý IN Boskovice a. s. vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NEMOCNICI BOSKOVICE ve středu 6. 10. 2004 od 10.00 do 17.00 hod.... celý článek

Říj152004

Klub Zvídálek

Pedagogové mateřské školy zvou rodiče s dětmi, které mateřskou školu nenavštěvují, do klubu Zvídálek. První setkání se uskuteční v úterý 5. 10. 2004, další setkání se... celý článek

Říj152004

Závody Orla ve Vyškově

V sobotu dne 11. září 2004 uspořádala Jednota Orla Vyškov ústřední atletické závody jako memoriál B. Kostelky. Těchto závodů se zúčastnili také tři závodníci z Jednoty... celý článek

Zář152004

Poděkování za zdárný průběh olešnické pouti

Již tradičně je termín svatovavřinecké pouti termínem setkávání olešnických rodáků a ulice Olešnice se návštěvami jenom hemží. Proto rada města děkuje všem, kdo přispěli... celý článek

Zář152004

Jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města svolané po dvou měsících od minulého zasedání jednalo mimo jiné o dvou nejdůležitějších bodech programu: schválilo záměr města odkoupit v případě... celý článek

Zář152004

Alkoholismus mládeže

Červencový zpravodaj obsahoval povzdechnutí si nad vandalismem mládeže. Je pravdou, že se zahájením školního roku velká část středoškoláků odjede na internáty a bude již... celý článek

Zář152004

Budování protipovodňových opatření

Na základě telefonického rozhovoru se zástupci zemědělské vodohospodářské správy je možno podat informaci, že do rozpočtovaných staveb financovaných ministerstvem... celý článek

Zář152004

Zprávy z radnice

Rada města přeje všem žákům Základní školy a mateřské školy Olešnice a učňům Výchovného ústavu Olešnice, aby byl pro ně školní rok 2004/2005 strávený v... celý článek

Zář152004

Investiční akce

Měsíc srpen byl obdobím, kdy byla dokončena výstavba tělocvičny výchovného ústavu u základní školy. Po roce intenzivních prací tak může budova začít sloužit školákům i... celý článek

Zář152004

Poděkování

Poděkování patří všem učitelkám v mateřské škole za vedení klubu „Zvídálek“. Za všechny matky dětí, které tento klub navštěvují, věřím, že bude pokračování i ve školním... celý článek

Stránky