Dub152004

Úklid městečka po zimním období

Letošní zima byla klimaticky velmi náročná, přinesla spoustu sněhových srážek a s tím spojený problém údržby komunikací. Na krajnicích vozovek je velké množství prašného... celý článek

Dub152004

Jarní fotbalová sezóna

neděli 4. dubna bude zahájena fotbalová sezóna na rekonstruovaném fotbalovém hřišti Pod Horkou. Po řadě měsíců hostování v Rovečném se vrací olešnický fotbal zpět do... celý článek

Dub152004

Kronika města

Poněkud větší zájem byl o koupi knihy „Kronika města do roku 2000“. Kniha, která se v nákladech na tisk a vazbu bude pohybovat v avizované částce cca 1000 Kč byla... celý článek

Dub152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad bude odvážen každé úterý. Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili místní poplatek za „odpady“, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek... celý článek

Dub152004

Investiční akce

V uplynulých měsících byli čtenáři Olešnického zpravodaje informováni o investičních akcích stavěných či připravovaných ve veřejném zájmu různými investory. V bývalém... celý článek

Dub152004

Poděkování

Miloslav Šešulka děkuje tímto paní Janě Štarhové jako poctivému nálezci za předání větší finanční částky. celý článek

Dub152004

Úhrada vodného a stočného za II. pololetí 2003

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili fakturu za vodné a stočné za II. pololetí roku 2003, aby tak učinili co nejdříve buď v hotovosti v účtárně městského úřadu... celý článek

Dub152004

Kolik je nás v Olešnici?

K prvnímu lednu roku 2003 bylo v Olešnici 1753 obyvatel. V loňském roce zemřelo 15 občanů, z toho 4 ženy a 11 mužů. Narodilo se 19 dětí – holčiček bylo 8, chlapců 11. Z... celý článek

Dub152004

Některé další olešnické statistické zajímavosti

Katastr našeho města má výměru 1251,83 ha, z toho lesní půda činí 192,87 ha, zemědělská půda 951,6 ha, vodní plochy 6,32 ha (údaje jsou z roku 2002, není zde započítána... celý článek

Dub152004

Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelství MŠ Olešnice oznamuje rodičům, žev úterý 13. dubna 2004 od 14.30 do 16.00 hod. se bude konat v budově školy na ulici Veselské zápis dětí pro... celý článek

Stránky