Úno152004

Zprávy z radnice

Měsíc leden je jako každoročně ve znamení přípravy rozpočtového roku přemýšlením o chystaných investičních akcích a přípravě projektů. Pro projednání ve finančním... celý článek

Úno152004

Městský rozhlas do bytu?

Titulek tohoto článku je s otazníkem, a to ne snad proto, že by záměrem radnice bylo natáhnout dráty veřejného rozhlasu do každého domu a jeho amplion umístit v kuchyni... celý článek

Úno152004

Kronika města

Po mnoha měsících úsilí v přepisu kroniky a po jazykové korektuře textu stojí rada města před rozhodnutím, zda vydat kroniku pouze na CD či ji také vydat knižně. Aby... celý článek

Úno152004

Požadavek zavedení rubriky pro občany

Rada města vydává Olešnický zpravodaj jako tiskovinu, ve které informuje spoluobčany o dění v městečku a o rozhodování věcí veřejných. Pokud je vytvořen prostor, je... celý článek

Úno152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad je odvážen každé úterý. Pytle s PET lahvemi budou vyváženy v pátek 13. února. Na stavebním odboru MěÚ je vybírán místní poplatek za „... celý článek

Úno152004

Tříkrálová sbírka

V neděli 4. ledna 2004 navštívili většinu domácností v Olešnici malí koledníci a zapojili se tak do „Tříkrálové sbírky“ – akce pořádané Českou katolickou charitou. Děti... celý článek

Úno152004

Zvláštní užívání veřejného prostranství

Téměř každý občan Olešnice, který bydlí ve vlastním rodinném domě, potřebuje jednou za čas postavit lešení před domem nebo složit nějaký stavební materiál na veřejném... celý článek

Led152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad je odvážen každé úterý. Na stavebním odboru MěÚ je vybírán místní poplatek za „odpady“ v částce 370,- Kč za trvale hlášenou osobu a rok... celý článek

Led152004

Významné sportovní události v závěru roku

V závěru roku se uskutečnily některé významné sportovní události, které by neměly být zapomenuty a jejichž přehled tímto přinášíme. celý článek

Led152004

Příprava projektů dalších protipovodňových opatření

V závěru měsíce prosince se uskutečnila jednání se zástupci Zemědělské vodohospodářské správy k přípravě dalších protipovodňových opatření na území města. Zástupci... celý článek

Stránky