Kvě152004

Investiční akce

V závěru měsíce dubna padlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy očekávané rozhodnutí o přidělení státní dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým... celý článek

Kvě152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad bude odvážen každé sudé úterý, t. j. 11. a 25. května. V pondělí dne 10. května se uskuteční svoz pytlů s PET lahvemi. celý článek

Kvě152004

Přerušení dodávky elektrické energie

Jihomoravská energetika a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne... celý článek

Kvě152004

Poděkování

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Olešnice děkuje touto cestou všem občanům, kteří tím, že hasičům věnovali železný šrot, přispěli i na činnost sboru (zvláštní „poděkování... celý článek

Kvě152004

Památní listina

Jest v obyčeji, že při zasazování věžního kříže památní spis jednající o událostech přítomného času vůbec a o stavebních záležitostech chrámu Páně zvláště do vrchní báně... celý článek

Kvě152004

Odborné učiliště a Praktická škola v Olešnici NABÍZÍ k jarní výsadbě:

dvouletky: macešky, sedmikrásky, pomněnky; květiny do truhlíků, nádob, na balkony: muškáty, petúnie, surfínie, chryzantémy, lobelky,... celý článek

Kvě152004

ENERGO 2004 – Spotřeba energie v domácnostech

V souvislosti se vstupem ČR do EU organizuje Český statistický úřad zjišťování spotřeby paliv a energie náhodně vybraných domácností (celkem 40 tis. z celé ČR). Šetření... celý článek

Kvě152004

Uvádění jmen narozených dětí do Olešnického zpravodaje

V Olešnickém zpravodaji jsme dosud uváděli narozené děti s dvouměsíčním zpožděním. V současné době se stává, že přivítáme nového občánka až za tři i více měsíců. Je to... celý článek

Kvě152004

Oprava

V dubnovém Olešnickém zpravodaji jsme omylem uvedli jako nejmladšího olešnického občánka Milana Peterku. Rodičům se ale v únoru 2004 narodil malý Tomášek. Touto cestou... celý článek

Kvě152004

Přebor Sokola Olešnice v sokolské všestrannosti

V pátek 23. 4. 2004 se uskutečnil přebor žactva v závodě sokolské všestrannosti, který se skládá z devíti disciplin: celý článek

Stránky