Led152004

Prodloužení termínu pro dočerpání dotace z povodňových fondů pro občany postižené povodní

Úvodem je třeba zmínit, že po ničivé povodni z července 2002 se podařilo získat finanční prostředky, z nichž část byla účelově vázána na různé opravy. Jednalo se... celý článek

Led152004

Zprávy z radnice - jednání zastupitelstva

Těsně před vánočními svátky se sešlo na svém posledním zasedání v loňském roce zastupitelstvo města. Schválilo rozpočtové provizorium, které je velmi blízké... celý článek

Led152004

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jako každoročně na prahu měsíce ledna popřál jménem svým, jménem zastupitelstva města a jménem spolupracovníků na olešnické radnici vše dobré,... celý článek

Stránky