Bře152004

Zájezdy měšťanské besedy

Řada olešnických občanů, zejména členů různých spolků, si již jistě zvykla na možnost účasti na kulturních nebo vlastivědných zájezdech, které pořádají buď spolky nebo... celý článek

Bře152004

Zajímavost z historie

V publikaci Bohuslava Pernici „Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně“ s podtitulem Moravské Horácko a Podhorácko ve vydání z roku 1952 bylo jako zápis v matrice... celý článek

Bře152004

Upozornění

Připomínáme všem vlastníkům lesa povinnosti vyplývající z nařízení Ministerstva zemědělství ze dne 31. 10. 2003, které se týká ochrany lesa proti kůrovci. Nařízení MZ... celý článek

Bře152004

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

Počet podaných žádostí o informace : 2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 Výsledky řízení o sankcích za... celý článek

Bře152004

Činnost členů olešnického Sokola

Dne 1. 2. 2004 pořádal na lyžařském svahu Závrší lyžařský oddíl Sokola Olešnice závody v obřím slalomu. Zúčastnilo se 48 závodníků (Olešnice - 22, Blansko - 17, Brno – 5... celý článek

Úno152004

Tříkrálová sbírka

V neděli 4. ledna 2004 navštívili většinu domácností v Olešnici malí koledníci a zapojili se tak do „Tříkrálové sbírky“ – akce pořádané Českou katolickou charitou. Děti... celý článek

Úno152004

Zprávy z radnice

Měsíc leden je jako každoročně ve znamení přípravy rozpočtového roku přemýšlením o chystaných investičních akcích a přípravě projektů. Pro projednání ve finančním... celý článek

Úno152004

Městský rozhlas do bytu?

Titulek tohoto článku je s otazníkem, a to ne snad proto, že by záměrem radnice bylo natáhnout dráty veřejného rozhlasu do každého domu a jeho amplion umístit v kuchyni... celý článek

Úno152004

Kronika města

Po mnoha měsících úsilí v přepisu kroniky a po jazykové korektuře textu stojí rada města před rozhodnutím, zda vydat kroniku pouze na CD či ji také vydat knižně. Aby... celý článek

Úno152004

Požadavek zavedení rubriky pro občany

Rada města vydává Olešnický zpravodaj jako tiskovinu, ve které informuje spoluobčany o dění v městečku a o rozhodování věcí veřejných. Pokud je vytvořen prostor, je... celý článek

Stránky