Úno152005

Příprava projektové dokumentace

Město Olešnice zadalo třem odborným firmám přípravu projektové dokumentace pro akci „Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny“ do programu SROP.... celý článek

Úno152005

Likvidace komunálního odpadu

V průběhu měsíce ledna byl zahájen výběr poplatku za „odpad“ od občanů. Také svoz komunálního odpadu je již prováděn jen 1x za 14 dní. Provoz sběrného dvoru zůstává v... celý článek

Úno152005

Nový školský zákon

Jak byli čtenáři informování již v minulém čísle zpravodaje, dochází změnou školského zákona i k řadě změn, které se odrazí i na praxi školství v našem regionu. celý článek

Led152005

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás na prahu nového roku, tak jako konečně každoročně, oslovil prostřednictvím Olešnického zpravodaje a popřál Vám jménem svým, jménem zastupitelstva... celý článek

Led152005

Zprávy ze zastupitelstva

Dne 14. prosince se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města v roce 2004. Zastupitelstvo města přijalo rozpočtové provizorium pro rok 2005 a pověřilo radu... celý článek

Led152005

Orelský turnaj ve florbalu žáků

Dvě po sobě následující soboty 4. a 11. prosince uspořádala Župa Krekova „Vánoční turnaj ve florbalu mladších a starších žáků“. Turnaj pořádala ve své nové orlovně... celý článek

Led152005

Odměna za dopadení pachatele ničícího stromy na hrázi

Rada města Olešnice vypisuje odměnu ve výši 5.000,- Kč tomu, kdo podá informace k zajištění pachatele, který zničil stromy na hrázi rybníka Pod Sekerou. Způsobená škoda... celý článek

Led152005

Oznamování přerušení dodávky elektrické energie

Jak jistě řada olešnických občanů postřehla, došlo k významným změnám v organizační struktuře dodavatele elektrické energie (JME a. s., od 1. 1. 2005 E.ON). Byla zrušena... celý článek

Led152005

Povinnosti občanů vyplývající ze zákona č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon o občanských průkazech

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů– výňatek z § 14 odst. 1 písm. c) celý článek

Pro152004

Udělení plaket města za rok 2004

V pátek dne 26. 11. byly při příležitosti setkání občanů k již 5. výročí povýšení Olešnice na město uděleny bronzové plakety za kulturní, spolkovou a tělovýchovnou... celý článek

Stránky