Dub152004

Úhrada vodného a stočného za II. pololetí 2003

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili fakturu za vodné a stočné za II. pololetí roku 2003, aby tak učinili co nejdříve buď v hotovosti v účtárně městského úřadu... celý článek

Bře152004

Upozornění

Připomínáme všem vlastníkům lesa povinnosti vyplývající z nařízení Ministerstva zemědělství ze dne 31. 10. 2003, které se týká ochrany lesa proti kůrovci. Nařízení MZ... celý článek

Bře152004

Ze zasedání zastupitelstva města

Dne 17. února 2004 se po předchozím zasedání výboru kontrolního a finančního uskutečnilo zasedání zastupitelstva města Olešnice. Nejdůležitějším bodem programu bylo... celý článek

Bře152004

Realizace výstavby protipovodňových opatření

Od podzimu loňského roku probíhají pozemkové úpravy v katastru území města Olešnice a na katastru Crhova. Součástí těchto pozemkových úprav je příprava realizace... celý článek

Bře152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad bude odvážen každé úterý. Na stavebním odboru MěÚ je vybírán místní poplatek za „odpady“ v částce 370,- Kč za trvale hlášenou osobu a... celý článek

Bře152004

Fond rozvoje bydlení města Olešnice, příspěvky na fasády

Zastupitelstvo města schválilo na svém únorovém zasedání poskytnutí půjček na opravy a rekonstrukce domů a bytů z fondu rozvoje bydlení města na základě výběrového... celý článek

Bře152004

Výběrové řízení fondu rozvoje bydlení města Olešnice

Rada města Olešnice vyhlašuje tímto výběrové řízení k čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Olešnice. celý článek

Bře152004

Zájezdy měšťanské besedy

Řada olešnických občanů, zejména členů různých spolků, si již jistě zvykla na možnost účasti na kulturních nebo vlastivědných zájezdech, které pořádají buď spolky nebo... celý článek

Bře152004

Zajímavost z historie

V publikaci Bohuslava Pernici „Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně“ s podtitulem Moravské Horácko a Podhorácko ve vydání z roku 1952 bylo jako zápis v matrice... celý článek

Bře152004

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

Počet podaných žádostí o informace : 2 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 Výsledky řízení o sankcích za... celý článek

Stránky