Črv152004

Znovuzrození ochotnického divadla v Olešnici

Dne 25. června se uskutečnilo v prostorách návštěvníky plně obsazeného kulturního domu divadelní představení hry Viléma Wernera Právo na hřích. První impuls k obnovení... celý článek

Črv152004

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 11. a 12. června 2004 v Olešnici

Črv152004

Pro srovnání - několik čísel o minulých volbách v Olešnici

Referendum o přistoupení ČR k EU 13. a 14. 6. 2003 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 14. a 15. 6. 2002 Volby do zastupitelstva města 1. a 2. 11. 2002 Volby do... celý článek

Čer152004

Investiční akce

Závěrečné práce pokračují na výstavbě tělocvičny. Vedle fasády budovy, přístupových komunikací a veřejného osvětlení byla v průběhu měsíce května provedena celá řada... celý článek

Čer152004

Otevření fotbalového hřiště

Přestože se již odehrálo několik mistrovských utkání na nově rekonstruovaném hřišti, byla sobota dne 22. května dnem slavnostního otevření hřiště Pod Horkou za účasti... celý článek

Čer152004

Změna zákona o DPH

Změnou zákona o DPH dochází též ke změnám ve financování obcí. Oproti dříve účtovaným 5 % DPH u stavebních prací budou obce, Olešnici nevyjímaje, platit 19 % DPH. Ceny... celý článek

Čer152004

Různá oznámení

Sbírka květinového dne činila v Olešnici celkem 9.559,50 Kč. Jménem pořadatele – Ligy proti rakovině, všem dárcům děkujeme. Komise pro kulturu rady města bude letos... celý článek

Čer152004

5. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka v Olešnici

V sobotu 15. 5. 2004 uspořádala jednota Orel Olešnice pod patronací zastupitelstva města Olešnice 5. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka v lesoparku Skalky jako 2.... celý článek

Čer152004

Žáci ZŠ Olešnice se opět neztratili

Každý rok s sebou přináší jaro pro školáky kromě příznivých vyhlídek blížících se prázdnin také zvýšené úsilí ve vylepšování školní úspěšnosti, některé školní akce,... celý článek

Čer152004

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starosta města Olešnice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. oznamuje celý článek

Stránky