Kvě152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad bude odvážen každé sudé úterý, t. j. 11. a 25. května. V pondělí dne 10. května se uskuteční svoz pytlů s PET lahvemi. celý článek

Kvě152004

Investiční akce

V závěru měsíce dubna padlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy očekávané rozhodnutí o přidělení státní dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým... celý článek

Kvě152004

Práce v lese

Do podpory výsadby vytěženého lesního pozemku, které získalo v uplynulých měsících město do svého majetku, se zapojily olešnické spolky, které avizují připravenost... celý článek

Kvě152004

Den Země

Jako každoročně v měsíci dubnu přistupují školáci k oslavě Dne Země aktivně, a to úklidem lesoparku Skalky a v tomto roce navíc i při úklidu veřejných prostranství a... celý článek

Kvě152004

Fotbal jede

O tom, že kopaná v menších sídlech není věcí pouze sportovců a jejich příznivců, ale společenskou událostí, svědčí návštěvnost fotbalových utkání na hřišti Pod Horkou.... celý článek

Kvě152004

Výměna střechy věže kostela

Po dobu nejméně dvou dalších měsíců budou prováděny práce na výměně střechy věže kostela sv. Vavřince. Staveniště je ohrazeno oplocením a je třeba požádat o větší... celý článek

Kvě152004

Expozice muzeí

Od 1. května bude otevřena opět sezónní expozice „Muzea strašidel a postav pověstí Olešnicka“ s prodejem vstupenek v infocentru. Těšíme se především na návštěvy školních... celý článek

Kvě152004

Vstup ČR do EU

V souladu s výsledky referenda občanů ČR a na základě několik roků trvajících jednání vstupuje Česká republika do Evropské unie. Tak se od 1. května i občanů Olešnice... celý článek

Kvě152004

Přerušení dodávky elektrické energie

Jihomoravská energetika a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne... celý článek

Kvě152004

Poděkování

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Olešnice děkuje touto cestou všem občanům, kteří tím, že hasičům věnovali železný šrot, přispěli i na činnost sboru (zvláštní „poděkování... celý článek

Stránky