Led152004

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jako každoročně na prahu měsíce ledna popřál jménem svým, jménem zastupitelstva města a jménem spolupracovníků na olešnické radnici vše dobré,... celý článek

Led152004

Zprávy z radnice - jednání zastupitelstva

Těsně před vánočními svátky se sešlo na svém posledním zasedání v loňském roce zastupitelstvo města. Schválilo rozpočtové provizorium, které je velmi blízké... celý článek

Led152004

Prodloužení termínu pro dočerpání dotace z povodňových fondů pro občany postižené povodní

Úvodem je třeba zmínit, že po ničivé povodni z července 2002 se podařilo získat finanční prostředky, z nichž část byla účelově vázána na různé opravy. Jednalo se... celý článek

Led152004

Příprava projektů dalších protipovodňových opatření

V závěru měsíce prosince se uskutečnila jednání se zástupci Zemědělské vodohospodářské správy k přípravě dalších protipovodňových opatření na území města. Zástupci... celý článek

Led152004

Významné sportovní události v závěru roku

V závěru roku se uskutečnily některé významné sportovní události, které by neměly být zapomenuty a jejichž přehled tímto přinášíme. celý článek

Led152004

Odvoz odpadu

Směsný komunální odpad je odvážen každé úterý. Na stavebním odboru MěÚ je vybírán místní poplatek za „odpady“ v částce 370,- Kč za trvale hlášenou osobu a rok... celý článek

Stránky