Zář102018

Výsledky rozborů vody ze studánek

Vodohospodářská laboratoř Boskovice odebrala dne 24. 7. 2018 vzorky pitné vody ze studánky Hastrmánka na Závrší a studánky u rybníka Obecňáku v lesoparku Skalky... celý článek

Zář102018

Olešnické dožínky

I letos jsme měli možnost se společně rozloučit s létem na dožínkách, které jsme pro vás se Spolkem přátel piva uspořádali. Stejně jako v předchozích ročnících jsme se... celý článek

Zář102018

Začínáme...

Prázdniny uběhly rychleji, než by bylo žákům i pedagogům milé, a je zde začátek nového školního roku. Úvodem ale přece jen kratičké ohlédnutí za ukončením roku... celý článek

Zář102018

Nejpěknější květinová výzdoba

Letošní léto, ač se nám všem zdálo extrémně teplé a suché, pěstitelům květin moc nepřálo. Také možná proto se do soutěže o nejlepší květinovou výzdobu přihlásilo jen... celý článek

Zář102018

Různé stručné zprávy a informace

Olešnický kvítek Spolek (na)Moll za podpory města Olešnice vás srdečně zve na již čtvrtý ročník soutěžní přehlídky mladých muzikantů - Olešnický kvítek... celý článek

Zář102018

Investiční akce: ZŠ moderně a komplexně

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU   V minulých číslech zpravodaje jste byli průběžně informováni o nejvýznamnější... celý článek

Zář102018

Blahopřání od komise pro občanské záležitosti

pro jubilanty: Eliška Kučírková, Věra Včelíková, Alena Bednářová, Marie Stejskalová, Marie Kadlecová, Milan Hanák, Arnošt Koubek,  Jarmila Šenkýřová, Miloslav Boček,... celý článek

Zář102018

Investiční akce - II/362 průtah

Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat Vás o zahájení prací na průtahu silnice II. třídy č. 362. Tato silnice dělí Olešnici na přibližně dvě poloviny a je páteřní... celý článek

Zář102018

Jedna letní bouřka

viděna očima a fotoaparátem Karla Kubíčka. Tato byla v Olešnici úplně bez deště, ostatně jako i ty další, které  mnoho deště nepřinesly... celý článek

Zář102018

Setkání rodáků a absolventů školy

program od pátku do neděle je v příloze celý článek

Stránky