Srp22021

Investiční akce

V průběhu měsíce července byly dokončeny úpravy stavenišť a jejich okolí. Jednalo se o dokončovací práce v okolí atletického areálu a víceúčelového hřiště, stejně tak... celý článek

Črv82021

Dotazníkový průzkum pro občany města Olešnice, Strategie rozvoje města Olešnice 2021+

Důležitou prioritou zastupitelstva města je, aby se vám v Olešnici dobře žilo a byli jste zde spokojení. Proto je důležité znát váš názor, jaké by naše město mělo být.... celý článek

Črv82021

Přívalové deště z letních bouřek

Město Olešnice leží v údolí dvou potoků, z nichž ten Veselský byl v minulosti zatrubněn. Především letní bouřky a s nimi přicházející přívalové deště způsobovaly velké... celý článek

Črv82021

Protiepidemická opatření

S příchodem prázdninových měsíců přichází i řada výrazných opatření vlády vedoucích k rozvolnění některých nařízení z předchozích měsíců. Výskyt onemocnění COVID-19 je v... celý článek

Črv82021

Investiční akce

První pololetí letošního roku bylo obdobím realizace většiny investičních akcí naplánovaných v tomto roce. Byla provedena rekonstrukce atletického areálu a víceúčelového... celý článek

Črv82021

Knihovna opět otevřena

Po období, kdy mohlo v knihovně fungovat jen bezkontaktní půjčování, přes období výpůjčního okénka až po uzavření díky nemoci knihovnice, mám pro všechny čtenáře skvělou... celý článek

Črv82021

Školství - Distanční vzdělávání

Uplynulý školní rok byl pro žáky v České republice razantně postižen epidemií COVID-19. Uzavření škol, které mělo zabránit šíření nemoci, bylo dokonce i z pohledu Evropy... celý článek

Črv82021

Evropské dotace pomáhají našim školákům

Vedle dotačních titulů podporujících velké investice v Olešnici, jsou tak trochu na okraji zájmu dotace na tak zvané měkké projekty. Tyto finanční prostředky EU pomáhají... celý článek

Črv82021

Projektové dny v ZŠ a MŠ

Pandemie koronaviru ovlivnila dění ve všech oblastech našeho života. Velmi výrazným způsobem se promítla také v oblasti školství. Negativně byla poznamenána jak výuka,... celý článek

Črv82021

Návštěva MŠ a ZŠ u olešnických hasičů

Během měsíců května a června nás navštívila postupně celá mateřská škola Olešnice a poté i dvě skupiny děti ze základní školy Olešnice. Dětem členové jednotky ukázaly... celý článek

Stránky