Led142019

Programové prohlášení rady města na volební období 2018 - 2022

Rada města na své 4. schůzi přijala usnesením programové prohlášení rady města, které se zavazuje naplňovat v průběhu volebního období 2018-2022. Tento materiál je... celý článek

Led142019

Pozvání na plesy 2019 i na promítání kina

12.1. Myslivecké sdružení 19.1. SDH Olešnice 26.1. ŘK farnost a Orel Olešnice 2. 2. Ples FC Olešnice 9.2. Dětské karnevalové odpoledne pořádané rodičovským spolkem... celý článek

Led142019

Sport

SPORT - Silvestrovský běh 38. ročník Silvestrovského běhu Velké Tresné – Olešnice – Velké Tresné absolvovaly tři desítky běžců. Běh se uskutečnil za příznivého počasí,... celý článek

Led142019

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Olešnice a Vánoční besídka

Mikulášská nadílka proběhla jako každý rok 5. prosince. Zpestřila dětem dopolední vyučování. I v mateřské škole byl příchod Mikuláše, andělů i čertů velmi očekávaný. Za... celý článek

Led142019

Blahopřání komise pro občanské záležitosti

Narození listopad 2018 Vojtěch Horáček Ať roste ve zdraví k radosti rodičů! Jubilea prosinec 2018 Jaroslava Kreplová, Miloslav Kovář... celý článek

Led92019

Vážení spoluobčané,

jako každoročně na prahu nového roku si vás dovoluji oslovit prostřednictvím Olešnického zpravodaje a popřát vám v novém roce všechno nejlepší. Nejen jménem svým, ale i... celý článek

Led92019

Prosinec v knihovně

Naposledy v tomto roce jsme si s dětmi ze třídy Motýlků povídali o vánočních tradicích a zvycích, kdo doma zpívá koledy a kdo si je pouští, že někdo peče cukroví s... celý článek

Lis292018

Dokončení rekonstrukce archivu města

Legislativní požadavky na archivaci písemností města si vyžádaly nutnost řešit prostory pro uložení dokumentů. Z tohoto důvodu bylo rekonstruováno přízemí objektu ve... celý článek

Lis292018

Nad čím zůstává rozum stát

V průběhu měsíce listopadu byla přizvána Policie ČR k řešení přestupků po založení černé skládky a vandalizmu. Stavební sutí byly zasypány šachty zatrubněného potoka,... celý článek

Lis292018

Blíží se konec roku...

Zastupitelstvo města přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků. Městský úřad Olešnice bude mít poslední hodiny pro veřejnost ve čtvrtek 20. prosince od 7... celý článek

Stránky