Říj22018

Investiční akce: II/362 – Olešnice, průtah

Dlouho připravovaná investiční akce města Olešnice a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje vstupuje od 1. října 2018 do své realizační fáze. Stavba prováděná za... celý článek

Říj22018

Blahopřání od komise pro občanské záležitosti v září

Sňatky září 2018 Irena Peterková a Milan Peterka, Martina Vojtová a Jakub Hlaváček Novomanželům přejeme hodně štěstí a vzájemné tolerance!... celý článek

Říj22018

Stovka knih v roce 100. výročí vzniku samostatného státu

100 let od vzniku republiky si připomínáme také stovkou knih, které byly pořízeny z mimořádného daru města. Pro lepší orientaci jsou označené samolepkou a umístěné ve... celý článek

Říj22018

Různé: prosba, pozvánka, nabídka

I Vaše koruna pomůže charitním službám v Olešnici Oblastní charita Blansko spustila akci nazvanou „Každá koruna pomáhá“. V Olešnici v prodejně COOP... celý článek

Říj22018

Nabídka sportovních aktivit

Šachový turnaj ke 100. výročí vzniku samostatného státu V sobotu 27. 10. 2018 pořádá město Olešnice a TJ Sokol Rovečné šachový turnaj pro registrované i... celý článek

Říj22018

Zprávy z radnice - Oslavy 100. výročí vzniku samostatného státu

28. září 2018 v Den české státnosti byl celorepublikově zahájen měsíc národních oslav 100. výročí vzniku ČSR. K těmto oslavám se připojila také Olešnice, a to třídenní... celý článek

Říj22018

Začalo to Svatováclavským jarmarkem

V pátek 28. září se uskutečnil v Olešnici již tradiční Svatováclavský historický jarmark. Barevná podívaná v historických kostýmech šermířů, střelců, kouzelníků a... celý článek

Zář102018

Investiční akce - kulturní dům

Dokončeny byly práce na výměně otopného systému – výměně radiátorů a na výstavbě nové kotelny včetně kotlů a zařízení v kulturním domě. Celá akce je dalším dílčím... celý článek

Zář102018

Výjezdová jednotka SDH v létě

Parné léto a sucho. V tomto znamení byly letošní prázdniny. Sucho na polích bylo příčinou řady požárů, dařilo se i vosám a sršním. Požáry a likvidace nebezpečného hmyzu... celý článek

Zář102018

Výsledky rozborů vody ze studánek

Vodohospodářská laboratoř Boskovice odebrala dne 24. 7. 2018 vzorky pitné vody ze studánky Hastrmánka na Závrší a studánky u rybníka Obecňáku v lesoparku Skalky... celý článek

Stránky