Led152022

KNIHOVNA - Děti se těšily na Vánoce

V úterý 7. prosince jsme si s dětmi ze třídy Motýlků povídali o adventu, o svátcích svatých Barbory, Mikuláše, Lucie i o tom, jak moc se těšíme na Ježíška. Probírali... celý článek

Led152022

Knihovnické statistiky

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 14 381 knihovních jednotek, z toho naučné literatury pro dospělé 3 245, naučné pro děti 772 a dětské beletrie 3 182. Sponzorský... celý článek

Led152022

ŠKOLSTVÍ - Atletický trojboj

V červnu 2021 se nemohl z důvodu přísných proticovidových opatření uskutečnit další ročník tradičního atletického zápolení všech žáků základní školy o Pohár starosty... celý článek

Led152022

Adventní výzdoba školy

Pokud jste během adventní doby procházeli kolem základní školy, mohli jste si všimnout jejího neobvyklého vzhledu. Školní okna zdobilo množství papírových vloček – hvězd... celý článek

Led152022

Také zvířátka v lese měla Vánoce

      Každoročně před vánočními prázdninami přichází žáčci naší školy dát do krmelce pod Skalkami nějaké dobroty. Nejinak tomu bylo i v roce 2021. Tentokrát to byli... celý článek

Led152022

Logopedická péče v MŠ a ZŠ Olešnice

ačátkem měsíce listopadu proběhlo v Základní škole a současně také v Mateřské škole v Olešnici jednorázové orientační logopedické vyšetření, které provedly logopedky... celý článek

Led152022

Odprodej počítačů

Základní škola odprodá větší množství starších PC za velmi výhodnou cenu. Sestava PC je v následující konfiguraci: Monitor: Philips 233 V5LH – 23“ Klávesnice: Genius... celý článek

Led152022

Obsazení uvolněného místa strážníka městské policie

Po ukončení pracovního poměru není od 1. ledna 2022 obsazeno místo strážníka městské policie. Na úřední desce i na webu města (sekce úřední deska) je zveřejněna inzerce... celý článek

Led152022

Investiční akce: Stavební povolení ZTI "Piskačův sad" vydána

Rada města Olešnice se zavázala naplnit programové prohlášení mimo jiné tím, že se bude v tomto volebním období snažit: „zajistit zpracování zastavovací studie nové... celý článek

Led152022

Leden 2022

Vážení spoluobčané, rok 2022, do kterého jsme vstoupili, je vrcholnými politiky naší země vnímán jako rok, který přinese řadu obtíží pro obyvatele nejen České republiky... celý článek

Stránky