Kvě42022

Oprava střechy provozní budovy koupaliště

Na základě schváleného rozpočtu města bylo osloveno několik firem k podání nabídky na opravu střechy provozní budovy koupaliště. Sešly se dvě cenově velmi podobné... celý článek

Kvě42022

Gulášové odpoledne

V sobotu dne 28. 5. se od 15 hodin na zahradě kulturního domu uskuteční Velké gulášové odpoledne. Vedle ochutnávek soutěžních gulášů bude zajištěn guláš od... celý článek

Kvě42022

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Veřejná finanční sbírka vyhlášená radou města Olešnice našla odezvu v dárcích, a to jak těch, kteří poslali peníze na sbírkový účet, tak i do kasičky v obchodě mlékárny... celý článek

Kvě42022

Velikonoce s Motýlky

„Poslouchejte děti, pohádka k vám letí. O čem bude, kdo to ví? Obrázek vám napoví. Potkáte v ní zajíčka, který nosí vajíčka.“ Těmito slovy začínala 12. 4. beseda s... celý článek

Kvě42022

Základní škola a mateřská škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠNICE ÚSPĚŠNÁ  Není lepšího srovnání úrovně různých škol stejného typu, než výsledky přijímacích zkoušek absolventů a účast na soutěžích, kterých se... celý článek

Kvě42022

Ohlédnutí za divadelním představením

Občané Města Olešnice děkují všem, co se zúčastnili divadelního představení Ať žijí Husité hraného Bysterským divadelním ochotnickým souborem a koncertu cimbálové muziky... celý článek

Kvě42022

Sportovní pozvánky

8. května se uskuteční 7. ročník závodů TFA. Závod startuje prezencí od 9 hodin u hasičárny, start prvního závodníka je plánován v 10 hodin, ženy pak cca od půl jedné.... celý článek

Kvě42022

Aktivity VÚ a SŠ, Ukliďme Česko a Den Země

Náš první sběr pohozených odpadků proběhl ještě na konci března v příkopech směrem na Křtěnov, ten druhý "aprílový" již v Olešnici, v příkopech u cestiček kolem potoku... celý článek

Kvě22022

Promítání v kině

KINO Olešnice Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás dovolují opět pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.  Vyšehrad: Fylm   Pátek 13. května ve 20.00... celý článek

Bře312022

Váleční uprchlíci v Olešnici

Válka na Ukrajině vyhnala ze svých domovů více než 10 milionů Ukrajinců ve válečných oblastech severu, východu i jihu Ukrajiny. Mnoho z nich našlo pobyt v západní části... celý článek

Stránky