Čer82021

Investiční akce - Příprava koupaliště na provoz

V rámci rozvolnění protiepidemických opatření bude umožněn provoz koupališť. Ať už tomu počasí příliš nenasvědčuje i těch venkovních. Po rekonstrukci čištění vody v... celý článek

Čer82021

Investiční akce - Revitalizace zeleně v Olešnici

Nově vysázené vzrostlé stromy se již stačily zazelenat a některé i vykvést, nicméně výsadba keřů a trvalek se s ohledem na deštivý květen posune ještě i do první dekády... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Dodavatelská firma MERAT s. r. o Nivnice zahájila naplno stavební práce nad koupalištěm. Zde bude do konce června provedena zásadní rekonstrukce stávající běžecké dráhy... celý článek

Kvě102021

Investiční akce - Opavy na čistírně odpadních vod

V souladu s plánem oprav na čistírně odpadních vod proběhla v měsíci dubna demontáž původních česlí, které po čtvrtstoletí dosloužily. Vyměněny byly za  zařízení HUBER... celý článek

Kvě102021

Podání žádostí o dotace

Rada města ve svém programovém prohlášení počítá s možností s vybudováním dvou podkrovních bytů v bytovém domě na ulici Skalky. Připravené podkrovní prostory z doby... celý článek

Kvě102021

Poděkování spolkům

Přestože je činnost olešnických spolků významně omezena protiepidemickými opatřeními uplynulých měsíců, jsou venkovní aktivity, které lze zvládat i takto.  Rád bych... celý článek

Kvě102021

Noc kostelů V Olešnici

Noc kostelů je každoročně pořádaná celorepubliková akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou v České... celý článek

Kvě102021

80 let organizovaného chovatelství v Olešnici

Začátky: Ve čtyřicátých letech minulého století byl u pana Bartoně ustájen plemenný býk. Přišla mu nabídka, pokud založí v Olešnici chovatelský spolek, dostanou do vínku... celý článek

Kvě102021

Květen 2021

Město Olešnice vstupuje do měsíce května, měsíce, který je právem nazýván nejkrásnějším v roce. Po dlouhé zimě a chladném měsíci dubnu se již všichni těší na jaro v... celý článek

Dub262021

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále... celý článek

Stránky