Led152022

Investiční akce: Stavební povolení ZTI "Piskačův sad" vydána

Rada města Olešnice se zavázala naplnit programové prohlášení mimo jiné tím, že se bude v tomto volebním období snažit: „zajistit zpracování zastavovací studie nové... celý článek

Led152022

Leden 2022

Vážení spoluobčané, rok 2022, do kterého jsme vstoupili, je vrcholnými politiky naší země vnímán jako rok, který přinese řadu obtíží pro obyvatele nejen České republiky... celý článek

Led152022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města

Přestože je kompletní zápis z jednání zastupitelstva zveřejňován na webových stránkách města, je skutečně jen málokdo, kdo tuto konkrétní stránku navštíví. Možná je... celý článek

Led152022

Dopis hejtmana Jihomoravského kraje a pamětní list hasičům

Své poděkování bratrům hasičům za pomoc při odstraňování následků tornáda na jižní Moravě jsem již několikrát vyslovil, a to i na stránkách zpravodaje. Jsem rád, že mohu... celý článek

Led152022

MATRIKA - Statistické údaje za uplynulý rok

K 1. lednu 2022 žilo v Olešnici celkem 1 637 občanů. Během roku se 32 obyvatel odstěhovalo, ale 20 se přistěhovalo. Narodilo se 14 dětí, z toho bylo 8 chlapců. Zemřelo... celý článek

Led152022

KNIHOVNA - Děti se těšily na Vánoce

V úterý 7. prosince jsme si s dětmi ze třídy Motýlků povídali o adventu, o svátcích svatých Barbory, Mikuláše, Lucie i o tom, jak moc se těšíme na Ježíška. Probírali... celý článek

Led152022

Knihovnické statistiky

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 14 381 knihovních jednotek, z toho naučné literatury pro dospělé 3 245, naučné pro děti 772 a dětské beletrie 3 182. Sponzorský... celý článek

Led152022

ŠKOLSTVÍ - Atletický trojboj

V červnu 2021 se nemohl z důvodu přísných proticovidových opatření uskutečnit další ročník tradičního atletického zápolení všech žáků základní školy o Pohár starosty... celý článek

Led152022

Adventní výzdoba školy

Pokud jste během adventní doby procházeli kolem základní školy, mohli jste si všimnout jejího neobvyklého vzhledu. Školní okna zdobilo množství papírových vloček – hvězd... celý článek

Led152022

Také zvířátka v lese měla Vánoce

      Každoročně před vánočními prázdninami přichází žáčci naší školy dát do krmelce pod Skalkami nějaké dobroty. Nejinak tomu bylo i v roce 2021. Tentokrát to byli... celý článek

Stránky