Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a modernizace původního morálně zastaralého sportovního hřiště na ulici Veselská. 
Došlo tak ke zvýšení efektivity využitelnosti sportoviště, a to převážně univerzálností pro větší počet sportů.