Vážení spoluobčané,
dne 1. května 2014 si připomeneme 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.Vstup do EU provázelo první
a současně doposud jediné referendum všech občanů České republiky. Nejinak tomu bylo v Olešnici.

Tehdy, konkrétně 13. a 14. června 2003, přišlo vyjádřit svůj názor - ANO, či NE vstupu do Evropské unie 859 občanů
Olešnice. 23 hlasů bylo neplatných a tak se počítal výsledek z 826 platně odevzdaných lístků. Pro vstup do EU se vyjádřilo 622 občanů (75,3%), nesouhlasně pak 204 občanů (24,7%). Pro srovnání procenta s výsledky České republiky - Pro 77,33%, Proti 22,66%.

Výrazná většina občanů se tedy vyjádřila pro vstup do EU, a tak se před deseti lety Česká republika stala členem EU. Máme za sebou období, kdy volný pohyb osob i služeb, zboží a kapitálu po EU bez hranic je realitou. V době vstupu to byla vysněná meta. Ve snaze stabilizovat jednotlivá území EU a umožnit jim vyrovnaný rozvoj, používá EU různé dotační nástroje.

Česká republika mohla ještě před vstupem do EU čerpat dotace z předstrukturálních fondů. (V Olešnici např. SAPARD a z něj dotace na Sběrný dvůr odpadového materiálu). Po vstupu následovalo plánovací období 2006 - 2013 s využitím strukturálních fondů EU, v koncovém stádiu přípravy je období 2014 - 2020. Tedy další příležitost.

Po deseti letech je naše členství vnímáno jako samozřejmost. Vzdálený Brusel a jeho administrativa je pro občany spíše tématem ze zpravodajství, volby do Evropského parlamentu nejsou příliš navštěvované. Přesto, anebo právě proto je třeba si připomenout jednoznačná pozitiva, které můžeme sledovat na každém kroku.

Řada podnikatelských subjektů v Olešnici, ale i spolků v uplynulém desetiletí byla příjemcem evropských dotací. Existence dotačních programů EU se stala také příležitostí pro města a obce a jejich příspěvkové organizace.

Město Olešnice se tak zapojovalo a zapojuje do «meziobecní dotační soutěže», ve které kvalitní projekty mohou uspět a kdy je možnost vedle vlastních daňových příjmů a případných národních dotací získat i prostředky z programů Evropské unie. Řada obcí si stěžovala na příliš náročnou administraci projektů a často projekty ani nepřipravovala a na získání dotací rezignovala. Olešnice však v uplynulých deseti letech postupovala vždy aktivně, a tak mohu s vědomím odpovědně odvedené práce jménem zastupitelstva předložit občanům toto připomenutí úspěšného čerpání evropských dotací v Olešnici.

V souhrnných číslech bylo úspěšně podáno 21 projektů do řady operačních programů EU, případně do programu EHP/Norska. Celkem za 90 milionů 697 tisíc korun. Z toho byly dotace 72 milionů 483 tisíc korun. Pokud jsou tato čísla příliš nekonkrétní, pak do rozpočtu města se každoročně podařilo získat 7,2 milionu korun a v přepočtu na 1 obyvatele to bylo za deset let 42 587 Kč. V následujícím přehledu chybí v uplynulých 10 létech řada realizovaných projektů financovaných z vlastních zdrojů, či dotací státních, přesto je to výčet projektů, které by se bez podpory Evropské unie neuskutečnily.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta