DOTACE ZE ZAHRANIČNÍ POMOCI V OLEŠNICI 2002 – 2009

Rok
Projekt

Náklady projektu (Kč)

Dotace
(Kč)
Program
2002

Sběrný dvůr odpadového materiálu

     Výstavba objektů skladů, manipulačních ploch a komunikací, oplocení, vodovodu, osvětlení a nákup techniky a kontejnerů.

 
3 828 000
 
3 253 000
 
SAPARD
2006

Příjezdové komunikace k lyžařskému areálu

     Výstavba horní komunikace k rozhledně nad ski-areálem a komunikace spodní nad lokalitou „Piskačův sad“.

 
4 986 000
 
3 736 000
 
Phare 2003
2006

Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny

     Výstavba objektu technického zázemí s podkrovní ubytovnou, modernizace vleku LPV 300, výstavba osvětlení svahu.

 
7 500 000
 
5 250 000
 
SROP
2006

Multifunkční kinosál – digitální kino

     Rekonstrukce kinosálu a instalace technologie 1. digitálního kina na Moravě.

 
1 204 000
 
700 000
 
Leader ČR
2006

Internetová síť v mikroregionu Olešnicko

     Výstavba anténního stožáru a stanice technologie bezdrátového internetu, instalace počítačů do obecních úřadů, škol a infocentra.

 
2 264 000
 
1 698 000
 
SROP
2008

Zateplení a výměna otvorových prvků hlavní budovy ZŠ

     Výměna oken a zateplení obvodového pláště hlavní budovy základní školy vč. nové fasády. Energetické úspory po prvním roce provozu 70%.

 
10 065 000
 
7 400 000
 
OPŽP
2009

Modernizace školských zařízení regionu Olešnicko

     Výměna oken mateřské školy, zateplení obvodového pláště přístavby ZŠ vč. výměny oken. Rekonstrukce toalet, tělocvičny a výdejny obědů. Instalace multifunkční učebny, výstavba nové kotelny, rekonstrukce topného systému. Nákup nového nábytku a vybavení.

 
13 136 000
 
11 165 000
 
EHP Norska
2009

Modernizace a rozšíření kulturních zařízení regionu Olešnicko

     Adaptace přízemí kulturního domu na učebny základní umělecké školy vč. nákupu vybavení a hudebních nástrojů. Adaptace 2. Podlaží bývalého domu služeb na knihovnu vč. vybavení a výpočetní techniky. Adaptace dvorního traktu domu služeb na galerii obrazů a muzeum historických vozidel.

 
8 381 000
 
7 752 000
 
ROP Jihovýchod
 

Projekty podpořené ze zahraniční pomoci

51 364 000

40 954 000

CELKEM

Poznámka: Z prostředků programů EU a EHP Norska získalo zastupitelstvo Olešnice v přepočtu 23 604,- Kč na jednoho občana Olešnice      

v Olešnici 4.1.2010                                                                    PaedDr. Zdeněk Peša, starosta