Z planiny mezi Dvořištěm a Hrdou vsí (součást Víru) vybíhá táhlý skalnatý břeh obtékaný ze tří stran říčkou Bystřičkou (levý břeh). Byl zvolen pro vybudování nevelkého hradu. Hřeben byl napříč překopán hlubokým příkopem, který se stáčí kolem celého hradního areálu. Z vybrané hlíny byl navršen mohutný val.

Do hradu se přijíždělo z planiny bránou, u níž stávala vysoká věž. K ní přiléhala obytná budova obdélníkového tvaru a další budovy. Hrad byl postaven zřejmě na přelomu 13. a 14. století jednou z větví pánů z Pernštejna. Jimram z Pernštejna v roce 1325 poprvé používá přídomek z Aueršperka. Historie hradu má však jen krátké trvání, protože již v roce 1403 je připomínán jako pustý. Je možné že byl opuštěn, když se celé panství soustředilo v rukou větve sídlící na Pernštejně.

Z hradu se zachovaly zbytky příkopu a torzo válcové věže (9 metrů průměr), která chránila bránu, zbytky zdiva hradebního opevnění a východně od věže základové zdivo obytného paláce. Z ostatních objektů jsou nepřehledné zříceniny.

Více informací na www.pamatky.com