Přestože od Olešnice vzdálenější, nesmí toto největší sídlo Pernštejnů ve výčtu turisticky významných míst chybět.

Pernštejn je poslední z řady jmenovaných hradů pánů z Pernštejna, který tvoří romantickou dominantu nad hlubokým údolím řeky Nedvědičky nad obcí Nedvědice, 2 km od Svratky, vzdušnou čarou necelých 20 km od Olešnice.

Patří mezi nejznámější a historicky nejhodnotnější památky v republice. Je to výjimečně zachovalý, mohutný a rozsáhlý hrad s gotickým jádrem, renesančně upravený.

Původní podoba ze 13. století je překryta přestavbami z 15. a 16. století, v období největší slávy rodu pánů z Pernštejna. Patrná je jen vystupující část někdejší hradní věže, zvané Barborka. Hradní palác se nemohl pro poměrně nevelké staveniště rozrůstat do šířky, a tak rostl do výšky. V horních patrech měl charakteristické ochozy na krakorcích z bílého nedvědického mramoru. Vynikající ukázkou opevňovací techniky středověkých stavitelů je rozsáhlý systém hradeb s mohutnou předsunutou věží, propojenou visutou chodbou s palácem a dalšími baštami, stejně jako rozsáhlé podhradí. V 19. století byly projektovány velkorysé romantické úpravy hradu, nebyly však realizovány, a tak jedinečný vzhled původní stavby zůstal zachován.

Z interiéru zaujme řada křivolakých chodeb v masivním tělese vnitřního hradu, místnosti s žebrovou klenbou, barokní rytířský sál, rozsáhlá knihovna, také renesanční kaple, barokně upravená.

Podle erbovní pověsti hrad vznikl na území, které daroval král uhlíři Věnavovi za to, že zbavil lesy nebezpečného zubra. Název hradu vznikl zřejmě z německého Bärenstein - Medvědí hrad. Odtud i název Nedvědice. Počátky hradu sahají hluboko do 13. století, připomínán je roku 1285. Jeho nejslavnějšími držiteli byli Pernštejnové, jejichž ústředním sídlem se hrad stal.

Úpadek rodu na konci 16. století byl důvodem prodeje hradu. Majitelé se často střídali, nejdéle pak hrad vlastnili Mitrovští.

Více informací na www.pamatky.com
Více informací na www.nedvedice.cz