Hrad Svojanov stával nad městečkem Svojanovem na vrchu, který příkře spadá ke Křetínskému potoku. Pod jménem Svojanov se uvádí v roce 1320. Hrad dal postavit Přemysl Otakar II. kolem roku 1265 jako středisko královské moci v nedávno osídlené oblasti pohraničního hvozdu a na ochranu obchodní cesty mezi Čechami a Moravou. Tato obchodní cesta vedla přes právě založené královské město Poličku. (Trstenická stezka).

V druhé polovině 13. století byl Svojanov vdovským věnem královny Kunhuty, manželky Přemysla Otakara II, která se po jeho smrti provdala za Záviše z Falkenštejna, vůdce vzpoury proti Přemyslu Otakaru II. Po smrti královny Kunhuty se hrad stal jeho trvalým sídlem až do roku 1290, kdy byl na rozkaz krále Václava II popraven.

Roku 1569 postihl hrad požár, po němž byl objekt znovu důkladně upraven. Z té doby se zachoval především renesanční, tzv. nový palác.

Za třicetileté války hrad velmi trpěl od vojsk obou stran. V 18. století hrad často střídal majitele, kteří tu však jen zřídka sídlili. Proto pustl a po prusko-rakouských válkách, kdy byl velmi poničen, se začal rozpadávat.

Roku 1800 musel být do prostoru starého paláce vestavěn nový dům, kde potom majitel bydlel.

Byla zde také zřízena dílna na zpracování tuhy těžené v okolí. Roku 1842 postihl hrad druhý požár. Tehdy shořel nový palác, továrna na tuhové výrobky i hospodářské budovy. Již v roce 1843 byly všechny objekty opět obnoveny a bylo postaveno i empírové, tzv. nové stavení, které se dochovalo dodnes.

V roce 1910 koupilo hrad Svojanov město Polička, které přistoupilo k základním záchranným pracím. K nejpodstatnějším úpravám došlo v letech 1968-1978, kdy všechny zachované a opravené části hradu byly zpřístupněny a využity ke kulturním a rekreačním účelům.

Hláska slouží jako rozhledna. Do hradního areálu se dnes vstupuje vraty bývalého poplužního dvora. Naproti vchodu stojí bývalý ovčín a ratejna. Z nádvoří hradu lze přehlédnout celé vnitřní a vnější opevnění hradu a rozmístění bašt. Na východní straně, za vnitřní hradbou parkanu, stojí dodnes zachovalá budova "domu střelců" s gotickými okny a s římsami z 16. století, která v sobě uchovává pozůstatky většiny stavebních fází hradu.

Více informací na www.svojanov.cz