Středa, 5 Červen 2019

Sběr použitého šatstva

5. 6. 2019

v chráněném bydlení - Cihelna 620 od 8.00 do 16.00 hod.