Červenec 2019

Půlení léta

27. 7. 2019

se Spolkem přátel piva na zahradě KD

Kinematograf bratří Čadíků

22. 7. 2019

co se bude promítat nevíme

Kinematograf bratří Čadíků

20. 7. 2019

co se bude promítat ještě nevíme

Kinematograf bratří Čadíků

19. 7. 2019

film, který se bude promítat, nebyl ještě zveřejněn

Chytání ryb pro veřejnost

13. 7. 2019

na rybníku Sekera

Soutěž starých pánů, mladých žen a mužů

13. 7. 2019

- u hasičárny - SDH Olešnice

Zájezd do Zlína a okolí

13. 7. 2019

v pořadí třetí zájezd pro veřejnost (viz Olešnický zpravodaj březen a duben 2019).