Neděle, 27 Listopad 2022

Každou adventní neděli od 16 do 18 hodin v kostele sv. Vavřince

27. 11. 2022

Farnost Olešnice zve širokou veřejnost na Advent v otevřeném kostele. Od 27. 11. 2022 a každou další adventní neděli od 16 do 18 hodin jste zváni zažít adventní atmosféru farního kostela sv. Vavřince v Olešnici. Čeká na Vás kouzlo potemnělého kostela za zvuku adventních písní. Pomalu se rodící betlémská scéna. Pro děti je připraveno tématické tvoření a adventní úkol.

Rozsvícení vánočního stromu od 14 hodin na náměstí

27. 11. 2022

Přijměte pozvání na rozsvícení vánočního stromu na náměstí, které se bude konat 1. adventní neděli 27. 11. 2022 od 14:00. Ve spolupráci se ZUŠ Letovice proběhne vánoční koncert dechové hudby. ZŠ a MŠ Olešnice ve spolupráci s KFC Rafael uspořádá od 15:00 vánoční tvořivé dílničky v prostorách komunitního centra na dvoře olešnické římskokatolické fary. Podrobnější
program bude včas zveřejněn. V 17:00 bude rozsvícena vánoční výzdoba na náměstí.

Výstava obrazů v depozitu na faře každou adventní neděli

27. 11. 2022

Ve farním depozitu bude každou adventní neděli otevřena výstava Karla Věstínského - Spirituale aedificum - maleb kostelů, kaplí a zvonic okolí Olešnice. V jiné termíny otevřeno na požádání.