Neděle, 16 Duben 2023

Výročí komunistických procesů se sedláky z Olešnicka - 15 a 17 hod. KD

16. 4. 2023

Letos v dubnu uběhne 70 let od procesu s takzvanými kulaky, který se konal v dnešním kulturním domě. Jeho oběti pocházely z okolních vesnic – Kunic, Křtěnova, Ústupu, Crhova a Prosetína. V procesu padly dva rozsudky smrti, jeden doživotní trest a osm trestů vězení v délce od pěti do dvaceti let.

V 8 hodin mše svatá v kostele sv. Vavřince za oběti a strůjce olešnického procesu.

V 15 hodin v sále KD beseda s historičkou Mgr. Marií Cholínskou roz. Bočkovou z Crhova

V 17 hodin v KD hudba z Vysočiny "Listověj"