Pátek, 2 Červen 2023

Noc kostelů

2. 6. 2023

Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 2. června. Podruhé se plánuje zapojit také Římskokatolická farnost Olešnice. Podrobnosti a program budou zveřejněny na vývěsce u kostela. Mapu zapojených kostelů a připravované programy najdete na průběžně doplňovaných stránkách nockostelu.cz