Neděle 27. 11. 2022

Ve farním depozitu bude každou adventní neděli otevřena výstava Karla Věstínského - Spirituale aedificum - maleb kostelů, kaplí a zvonic okolí Olešnice. V jiné termíny otevřeno na požádání.