Centrem, kde se odbývá větší část kulturních akcí pořádaných různými institucemi, organizacemi a spolky je kulturní dům, otevřený v roce 1988 po nákladné rekonstrukci Sokolovny.

Vedle sálu s galeriemi a jevištěm je tu i kinosál, dvě oddělení knihovny s více než 10 000 svazky a výletiště na zahradě. Místem spolkové kulturní činnosti je Katolický dům.

Ke sportu se v Olešnici nabízí hned několik možností, pro letní měsíce fotbalové hřiště, tenisový kurt, volejbalová hřiště, koupaliště a pro zimní měsíce hala katolického domu, nová tělocvična u základní školy, kluziště s přírodním ledem a především nový, v roce 2006 postavený Ski-areál  na kopci Kopaniny.

Historickými dominantami obce jsou kostely. Kostel sv. Vavřince na náměstí postavený v roce 1839 na místě původního kostela z 15. století, kostel sv. Mikuláše z roku 1725 na Moravské straně, který byl zmodernizován v roce 1852 a evangelický kostel postavený v roce 1868.

V městečku má dlouhou tradici školství. Tato tradice sahá až do počátku 17. století. V průběhu časů byla škola na několika místech. Stávající budova základní školy byla postavena v roce 1910 a vytváří dodnes dominantu náměstí. Je již čtvrtou postavenou v dějinách Olešnice pro potřeby zdejších dětí. Navštěvují ji děti z Olešnice, Trpína, Kněževse, Hlásnice, Křtěnova,Crhova, Louky, Lhoty u Olešnice, Jobové Lhoty, Rozsíčky, Ústupu a v posledních letech i z Rozseče. Počet dětí navštěvující ZŠ se pohybuje kolem 360 žáků. V každém z ročníků jsou pravidelně otevírány dvě třídy. V budově je možnost školního stravování v nově rekonstruované  jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu a školní klub.

Snahy o zajištění středního školství v městečku byly naplněny v roce 1926 zřízením Zemské odborné školy hospodářské v Olešnici. Později, v 70. letech byl zřízen v této budově výchovný ústav pro mládež a na počátku 90. let se výrazně rozšiřuje odborné učiliště a praktická škola, Internáty - domovy mládeže jsou umístěné v bývalé MŠ v Hliníkách a V Domkách a na ulici Ústupské.

Mateřská škola je umístěna v nové budově s prostornou zahradou. Také MŠ navštěvují děti nejen z Olešnice, ale i z okolních obcí. Pravidelně dochází do MŠ kolem 65 dětí.

Centrem, kde je soustředěna zdravotní péče, je lékařské středisko na ulici Rovečínské. Zde jsou ordinace pronajímané obcí privátním praktickým lékařům, dětskému a zubnímu lékaři a v přízemí je umístěna lékárna. Spádově patří Olešnice k nemocnici v Boskovicích.