TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Název projektu: Modernizace a rozšíření kulturních zařízení regionu Olešnicko
Termín fyzické realizace projektu: 06/2009 - 03/2010
Předpokládané celkové náklady projektu: 8 381 573 Kč
Realizátor projektu: Město Olešnice

Cíle projektu:

  • nově zřízené a vybavené oddělení knihovny pro dospělé
  • nově zřízené a vybavené oddělení knihovny pro děti
  • nové místo s využitelným PC  s veřejně přístupným Internetem
  • vzdělávací akce pro děti a dospělé (muzeum-besedy, přednášky, knihovna-besedy, veřejná čtení)
  • zpevněná plocha Muzea u Hamerských pro vnitřní i venkovní expozici
  • nově zrekonstruovaná část objektu kulturního domu pro výuku ZUŠ Letovice (detašovaného pracoviště) v oboru výtvarném,  hudebním a literárně-dramatickém
  • podpora zaměstnanosti – vytvoření 0,5 nového pracovního místa
  • zatravněná venkovní plocha v okolí domu služeb
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ