Realizace: květen – říjen 2010

DOTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Osa IV.1.2. – realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu Leader
Název MAS: MAS Boskovicko Plus
Název fiche: Boskovicko občanům
Číslo fiche: 2
Opatření: III. 2. 1.2 – Občanské vybavení a služby
Záměr: a) občanské vybavení a služby

Celkové výdaje projektu: 2 706 950,- Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 490 591,- Kč
Dotace: 1 192 472,- Kč

Cíle projektu:

 • Oprava krovů a výměna střešní krytiny
 • Výměna oken
 • Rekonstrukce vytápění objektu
 • Rekonstrukce WC u pediatra
 • Zvukotěsné oddělení ordinace praktického lékaře od čekárny
 • Zřízení převlékárny u gynekologa
 • Úpravy centrální chodby a schodiště
 • Izolace venkovní stěny
 • Rekonstrukce chodníku a zajištění bezbariérového přístupu pro kočárky
 • Venkovní čekárna a hřiště pro děti
 • Rozvod zvonku – elektronického vrátného vrátného
 • Rozvod internetové sítě do ordinací
 • Osázení venkovní zeleně