Rodná obec básníka Františka Halase

Obec trojúhelníkového tvaru, ležící na vrcholu a stráni kopce. který se svažuje směrem ke Kunštátu. Prochází ji státní silnice, která byla původně stavěna jako součást dálnice Plzeň - Ostrava. Nyní nese označení I/19.

V obci žije na 500 obyvatel ve 125 obydlených domech.

Poprvé je obec připomínána roku 1350, kdy ji od pánů z Lomnice koupil Smil z Kunštátu. Tehdy jsou vzpomínány i stříbrné doly, které se rozkládaly mezi Rozsečí a Rozsíčkou, v místech, kde je dnes les.

Rozseč a okolí proslavil svojí prací básník Vysočiny František Halas, který se sice narodil v Brně v roce 1901, ale jak sám o sobě říká: "Ale mé srdce a mé smysly jsou doma, na Českomoravské vysočině, tam na Kunštátsku, odkud pochází můj rod. Je tam ještě mnoho šlépějí mých dědů a bab."

Rod Halasův pocházel z Rozseče, Halas sám prožil válečná léta v Kunštátě. Nejvýrazněji se jeho touha po tomto kraji projevuje v básnické próze "Já se tam vrátím."

"Všechny cesty vedou do Kunštátu, do Zboňku a do Rozseče... Ať si jen země letí do prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa pro hrob. Chci ho mít tam, jen u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím."

František Halas byl pohř'ben 5. 11. 1949 v Kunštátě. Na jeho rov byl postaven kámen z Rozseče...