Olešnice je trojúhelníkové městečko na Boskovicku ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko (kraj Jihomoravský). Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) a českým okresem Svitavy (Pardubický kraj). Město se nachází na moravské straně zemské hranice.

Geografie

Olešnicí protéká Nyklovický potok (Hodonínka), do kterého se ve středu města vlévá potok Veselský. Říčka Hodonínka je přítokem řeky Svratky. Na Veselském potoce byla vybudována soustava rybníků, z nichž nejstarší, nazývaný Obecní rybník, byl založen již počátkem 16. století se souhlasem majitele panství Jana z Pernštejna a na Hefenštejně.

Městečko se rozkládá na území 1. 251 hektarů v nadmořské výšce 541 metrů (radnice). Okolní kopce dosahují nadmořské výšky od 580 do 688 metrů. Nejvyšším bodem je vrchol kopce Kopaniny. Geologicky vznikalo okolí v nejstarší etapě vývoje zemské kůry - ve starohorách. Hospodářsky významná byla ložiska vápence, který byl nazýván olešnickým mramorem. V bývalých lomech se již vápenec netěží.

Obyvatelstvo a poloha v regionu

V městečku žije 1.730 obyvatel v 470 trvale obydlených domech s 580 byty. Celkem bylo vydáno na 610 čísel popisných. S Olešnicí sousedí kromě jiných vesnic několik menších obcí propojených s Olešnicí vazbami, které jsou dány dějinami regionu a vzdáleností od dalších center.

Jsou to vazby vytvořené v oblasti školství, zdravotnictví, pracovních příležitostí, služeb a podobně. Jsou to obce tvořící mikroregion Olešnicko.

Okolní obce

Zde se seznámíme velmi stručně s okolními obcemi, které sousedí s Olešnicí. Historie a současnost těchto obcí je velmi blízká a v mnohém obdobná jako historie a současnost centra mikroregionu, kterým je městečko Olešnice. Okolní obce jsou tyto:
Crhov, Křtěnov, Lhota u Olešnice, Kněževes, Veselka, Ústup, Rozsíčka a Louka , Velké Tresné a Malé Tresné

Fauna a flora

Výskyt vzácných živočišných a rostlinných druhů a nenarušený ráz krajiny v okolí městečka byl důvodem vyhlášení přírodního parku Svratecká hornatina.

Architektura

Olešnická radnice byla postavena v roce 1794, v 80.letech tohoto století byla rozšířena o sousední dům. Vedle některých měšťanských domů na náměstí jsou nejzachovalejší památkou staré lidové architektury dřevěnice na Vejpustku.