Složení rady


starosta: Ing. David Tomášek
místostarosta: Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D.
radní: Mgr. Aleš Prokopec
radní: Ing. arch. Štěpán Hirsch
radní: František Žíla