Rekonstrukce chodníku k MŠ Olešnice – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a modernizace pěší komunikace podél místní komunikace na ulici Veselská, díky čemuž dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a především bezpečnějšímu a bezbariérovému zpřístupnění mateřské školy. Zároveň dojde k vytvoření nového místa pro přecházení, které také zvýší bezpečnost chodců. Dílčím cílem projektu je výsadba doplňkové zeleně.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.