Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu - zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí

Hlavním cílem projektu ukončeného v červnu 2020 byla výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana. Došlo tak k zvýšení bezpečnosti chodců. Zároveň byla vytvořena nová místa pro přecházení. Dílčím cílem projektu byla výsadba doplňkové zeleně.

Díky realizaci projektu vnikly nový chodník a místa pro přecházení. Takto lze projekt považovat za opatření, které zásadním způsobem zvýšilo bezpečnost chodců, protože nebudou tak v ohroženi automobilovou dopravou. V blízkosti dotčených ulic Křtěnovská a Moravská strana se nachází kulturní dům, ubytovací zařízení, ski-areál, veřejné pohřebiště a areály dvou výrobních firem. S tím souvisí zvýšený pohyb chodců, kteří tak budou moci využít nový chodník.

Podpořeno z IROP, MAS Boskovicko PLUS

Dodavatel: KORA-VODOSTAVING s.r.o.

Náklady projektu: 2 466 562 Kč

Dotace: 2 343 233 Kč

Vlastní zdroje: 123 328 Kč

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.