Značka: Neuvedeno
Kategorie: DSO
Vyvěšeno: 23. 6. 2020 - 30. 6. 2021
Zobrazeno: 5x

Schválený závěrečný účet za rok 2019 DSO Olešnicko společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO a Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, viz. přílohy v pdf.

V listinné podobě je Schválený závěrečný účet za rok 2019 DSO Olešnicko k dispozici na Městkém úřadě v Olešnici v kanceláři tajemnice.