Značka: Neuvedeno
Kategorie: Neuvedeno
Vyvěšeno: 26. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Zobrazeno: 20x

Rada města přijala Směrnici č. 2/2019 o zvláštním užívání místních komunikací a veřejných prostranství v prostoru náměstí Míru v době konání Svatováclavského jarmarku 28. září 2019 - grafické znázornění a text směrnice v příloze

Soubory: