Značka: Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - dodatek
Kategorie: Neuvedeno
Vyvěšeno: 16. 11. 2023 - 14. 2. 2024
Zobrazeno: 0x

Stavební úřad I. stupně              nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz                         oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel         

Č.j.: DMOL    741/2023                                                                    V Olešnice dne 8.11.2023

Spis. zn.: SMOL    686/2023 SÚ/2

 

 

 

 

 

INFORMACE

 

O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (DODATKU)

podle §78 a) odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

 

Dne 23.10.2023 podala společnost VSP Group, a.s., se sídlem Nám. Míru 117, 679 74 Olešnice, IČ 25536346 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dodatku) nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby: ve smyslu změny stavby před dokončením

Novostavba objektů pro odchov telat – změna stavby před dokončením

SO 01 – mléčná výživa

SO 03 – rostlinná výživa

na pozemcích parc. č. 1519/1, 1519/3, 1519/4, 1524/32, 1524/35, 1524/36, 1524/42, 1524/59 a 1524/61 v k.ú. Olešnice na Moravě.

 

 

 

                                                          

 

 

                                                                                              „otisk úředního razítka“

                                                                                             

                                                                                              Ing. Kubíček Karel

                                                                                               vedoucí stavebního úřadu