Značka: ÚD
Kategorie: Neuvedeno
Vyvěšeno: 29. 1. 2018 - 5. 3. 2018
Zobrazeno: 88x

Město Olešnice realizuje projekt s názvem „ZŠ Olešnice - moderně a komplexně - dodávky“, pod e. č. F2018-003287 ve věstníku veřejných zakázek. Jedná se o projekt, který je zaměřen na modernizaci základní školy Olešnice, které bude dosaženo: 1. Nákupem nového IT vybavení včetně zajištění konektivity s osazením patřičným HW a SW.  2. Nákupem nových výukových pomůcek. 3. Vybavením novým školním nábytkem. 4. Zřízením schodolezu jako pomůcky pro zajištění bezbariérovosti školy. Realizací tohoto projektu bude dětem i pedagogům nabídnuta moderní a atraktivní výuka, která bude splňovat veškeré požadavky a normy.

Odkaz na centrální elektronický nástroj tenderů:

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000065