Značka: Neuvedeno
Kategorie: Neuvedeno
Vyvěšeno: 16. 3. 2018 - 14. 6. 2018
Zobrazeno: 52x

Město Olešnice realizuje projekt „Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006095.

Je zaměřen na vytváření, regeneraci a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur u města Olešnice. Cílem a výsledkem akce je obnova několika krajinných prvků v lokalitě Skalky, a to ovocného sadu, alejí u polních cest a porostů v lesoparku Skalky a kolem obecního rybníku.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Odkaz:

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profil/action/show_priloha/priloha/20751/organizace/6e86bac4ea0d6690398cf07e04db43d2