Značka: Neuvedeno
Kategorie: Neuvedeno
Vyvěšeno: 16. 3. 2018 - 19. 4. 2018
Zobrazeno: 57x

Město Olešnice realizuje projekt s názvem „ZŠ Olešnice - moderně a komplexně - dodávky - II“, pod e. č. F2018-008190 ve věstníku veřejných zakázek. Jedná se o projekt, který je zaměřen na modernizaci základní školy Olešnice, které bude dosaženo: 1. Nákupem nového IT vybavení včetně zajištění konektivity s osazením patřičným HW a SW. 2.  Zřízením schodolezu jako pomůcky pro zajištění bezbariérovosti školy. Realizací tohoto projektu bude dětem i pedagogům nabídnuta moderní a atraktivní výuka, která bude splňovat veškeré požadavky a normy.

Odkaz na centrální elektronický nástroj tenderů:

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000131