Značka:
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 15. 8. 2018 - 24. 8. 2018
Zobrazeno: 63x

INFORMACE

 

O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

podle §78 a) odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

 

Dne 15. 8. 2018 podala společnost VSP Group, a.s., se sídlem Nám. Míru 117, 679 74 Olešnice, IČ 25536346 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby:

Sklad sena,

na pozemku parc. č. 1524/37 a 1524/40 v k.ú. Olešnice na Moravě.

 

viz přílohy ve formátu PDF.