Značka:
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 5. 6. 2023 - 14. 6. 2023
Zobrazeno: 0x

 

INFORMACE

 

O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

podle §78 a) odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

 

Dne 5.6.2023 podala obec Louka se sídlem Louka 33, 679 74 Olešnice, IČO 49463985, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby:

„Stavební úpravy části objektu č.p. 18 – rekonstrukce hygienického zázemí“

na  pozemcích p.č. st.65 a 71/3 k.ú. Louka.

 

                      

 

                                                                                              Ing. Kubíček Karel

                                                                                               vedoucí stavebního úřadu

 

 

Příloha: Situační výkres