Značka:
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 9. 12. 2020 - 28. 12. 2020
Zobrazeno: 46x

OZNÁMENÍ

 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

podle §78 a) odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném znění (dále jen „stavební zákon“)

 

Dne 4.9.2020 podala společnost VSP Group, a.s., se sídlem Nám. Míru 117, 679 74 Olešnice, IČ 25536346 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby:

Novostavba stáje pro výkrm býků,

na pozemcích parc. č. st.1520/1, st.1520/2, 1524/25, 1524/26, 1524/27, 1524/32, 1524/65 a 1524/75 v k.ú. Olešnice na Moravě.

Na základě výše uvedeného ve smyslu ust. § 161 až 168  (vyjma § 167 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, stavební úřad uzavřel dne 12.11.2020 se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby Novostavba stáje pro výkrm býků pod č.j. DMOL 679/2020, která nabyla právních účinků dne 16. 11. 2020.

 

Originál dokumentu naleznete v příloze ve formátu PDF

Soubory: